Loading . . .

Смарт мониторинг на всякакви ресурси!

Измервай, Анализирай, Подобрявай и
Контролирай . . .разумно

• Мониторинг на ток, вода, газ, топлина ...
• Температура, влажност, налягане, CO2, TDS, pH ...
• Един интерфейс за всички ресурси
• Безплатен облачен сървър за данни
• Безжичен мрежов интерфейс Wi-Fi
• Табло за визуализация на данни
• Едноминутни подробности за данни
• Отдалечено управление на натоварването
• API инструменти за разработчици
• MQTT клиентски интерфейс

РЕШЕНИЯ

Smart meter smart-MAIC

УНИВЕРСАЛНОСТ

Интелигентните разходомери smart-MAIC контролират в проста и визуална форма потреблението на електроенергия, вода, газ, топлина, анализират температурата, влажността, налягането, светлината, радиацията, нивата на CO2, TDS, pH и всякакви други ресурси, условия и събития.
Продуктовата линия е представена от енергомонитори за непрекъснато измерване на параметрите на електрическата мрежа и потреблението на електроенергия, универсални импулсни измервателни уреди за измерване на потреблението на вода, газ и топлина, датчици за температура, влажност, налягане, скорост на вятъра, измервателни уреди за качество на водата и много други датчици.
Всички ресурси, състояния и събития са в един интерфейс!

Smart meter smart-MAIC

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

За да анализирате и визуализирате данни, използвайте облачното уеб приложение smart-MAIC Dashboard на своя телефон, таблет или компютър в стандартен интернет браузър за платформите Windows, Android и iOS. На разположение на потребителя е гъвкава настройка на уиджети, индикатори и графики, голям брой табла и свързани устройства към един акаунт. Всички събрани данни се съхраняват на облачния сървър, предоставящ едноминутни подробности за данни. При работа в реално време показанията на измервателите се актуализират на интервали от 5 секунди. За интегриране с други системи MQTT клиентът и API интерфейсът се предлагат безплатно.

Smart meter smart-MAIC
Smart meter smart-MAIC

ПРОСТОТА

След като бъде включено, устройството е достъпно като Wi-Fi точка за достъп, като първоначалната настройка е възможна от всяко мобилно устройство и отнема само няколко минути. След като бъде инсталирано, устройството smart-MAIC ще започне да преобразува измерваните параметри в информация, която ще бъде изпратена чрез безжична Wi-Fi връзка към облачния сървър за данни. Не са необходими специални настройки за работа, устройството се свързва самостоятелно към сървъра за данни, за да обменя информация.
Всички устройства се предлагат в универсален корпус с възможност за монтиране на DIN-шина. За управление на външното натоварване във всяко устройство е предвидено реле със „сух контакт“.

ПРОДУКТИ

Продуктовата линия smart-MAIC е представена от решения за мониторинг на всички събития, състояния и процеси – еднофазен електромер и трифазен електромер с пръстеновидни или сменяеми трансформатори на ток, импулсни броячи с датчици за температурни режими и аналогов вход. За да получите комплексно решение, препоръчваме да обърнете внимание на продукти от други производители, които се интегрират с smart-MAIC устройствата – разходомери за вода, топлина, гориво, датчици за газомери и други разходомери с импулсни изходи. За повече информация относно допълнителни продукти, които се интегрират с интелигентни smart-MAIC измервателни уреди, свържете се с нашия Център за поддръжка. Научете повече »

Посетете нашия online магазин. Посетете »

ФУНКЦИИ

ДАННИ

Информацията е ключов ресурс за вземане на решения и затова ще е полезно да съхранявате всички събрани от вашите устройства данни на облачния сървър, предоставящ едноминутни подробности за данни, и при това без ограничение във времето. Можете да получите достъп до облачния сървър и историческите данни за анализ и визуализация от личния си кабинет в универсалното уеб приложение smart-MAIC Dashboard, което е достъпно за платформите Windows, Android и iOS.

Приложението smart-MAIC Dashboard дава възможност да се контролират текущите показания и да се визуализират историческите данни, за което са налични различни уиджети за индикатори и графики. Пълнофункционалната безплатна версия на програмата за домашни потребители ще ви позволи да работите с два устройства на две табла; ПРОФИ и БИЗНЕС абонаментите ще ви осигурят неограничен брой табла и свързани устройства към един акаунт. Плащането за избрания абонамент се извършва от личния ви профил след регистрация в приложението smart-MAIC Dashboard.

Специални предложения за нови потребители:
• При регистрация в smart-MAIC Dashboard се активира абонаментен план БИЗНЕС за срок от 30 дни.
• Всяка регистрация на новото smart-MAIC устройство удължава текущия абонаментен срок с още 30 дни.

ДОМАШЕН
 • 2 Устройства
 • 2 Табла
 • Уведомяване за събития
 • -
 • -

БЕЗПЛАТНО

ПРОФИ
 • 10 Устройства
 • 10 Табла
 • Уведомяване за събития
 • Редактиране на данни
 • -

11 € /year

BUSINESS
 • 100 Устройства
 • 100 Табла
 • Уведомяване за събития
 • Редактиране на данни
 • API за сървъра

33 € /year

ПОДДРЪЖКА

Възползвайте се от системата за поддръжка на потребителите smart-MAIC Support с интуитивно разбираем и многоезичен потребителски интерфейс.
За вашите услуги  База знания »  с подробна документация и описание на устройствата, Форум » “ и портал за поддръжка на потребителите. Намерете отговор на своя въпрос, а ако не сте го намерили, попитайте. Споделяйте своите знания, инструкции, хитрости и полезни съвети с другите.

smart-MAIC Support